Software

Hydroconsult geeft specialistisch advies aan waterbeheerders omtrent hoogwaterrisico’s, beekherstel, klimaatverandering et cetera. Het gebruik van SOBEK als modelinstrumentarium is één van de pijlers en in de loop van de jaren heeft Siebe Bosch een grote hoeveelheid ondersteunende software rond dit pakket ontwikkeld. Deze kunt u vinden op Sobek.tools (een website van Hydroconsult, Nederland).

Met de website Sobek.tools beogen we zo veel mogelijk van onze kennis omtrent SOBEK en de daaromheen ontwikkelde tools beschikbaar te stellen voor onze klanten. Feedback wordt zeker op prijs gesteld en zullen we gebruiken om de website nog completer te maken.